(1)
Bień-Kacała, A. Rewizja Czy Zmiana Konstytucji? (Charakter Prawny Nowelizacji Konstytucji Z 1989 r.). SIT 2010, 7, 90-104.