(1)
Kowalewski, E. Dylematy Prawa Ubezpieczeń obowiązkowych a Kodeks Ubezpieczeń. SIT 2010, 7, 5-23.