(1)
Peno, M. Funkcje, źródła I Granice odpowiedzialności W Prawie. SIT 2017, 20, 227-248.