(1)
Glinka, J. Przyczyny zaskarżania Uchwał Rad Nadzorczych W spółkach kapitałowych – Analiza porównawcza wadliwości Korporacyjnych aktów Woli W świetle przepisów k.s.h. I k.C. SIT 2017, 20, 123-142.