(1)
Orzechowska, A.; Orzechowski, T. Instytucja Uznania Za zmarłego W Polsce W Okresie międzywojennym. SIT 2017, 19, 257-272.