[1]
Nowicki, P. 2014. Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 398. Studia Iuridica Toruniensia. 14, (lis. 2014), 431–436. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2014.022.