[1]
Szmyt, A. 2014. Uregulowania konstytucji krajowej w perspektywie integracji europejskiej oraz kierunki niezbędnych uzupełnień. Studia Iuridica Toruniensia. 14, (lis. 2014), 361–376. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2014.017.