[1]
Rokicka, K. 2014. Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec. Studia Iuridica Toruniensia. 14, (lis. 2014), 297–316. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2014.014.