[1]
Sobczyk, M. 2008. Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej. Studia Iuridica Toruniensia. 4, (grudz. 2008), 151–158. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2008.011.