[1]
Rutkowska, B. 2008. Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników. Studia Iuridica Toruniensia. 4, (Dec. 2008), 141–150. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2008.010.