[1]
Kala, D. 2008. Procesowe funkcje zatrzymania osoby w świetle rozwiązań Kodesku postępowania karnego. Studia Iuridica Toruniensia. 4, (grudz. 2008), 93–104. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2008.007.