[1]
Brzeziński, B. 2008. Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym. Studia Iuridica Toruniensia. 4, (grudz. 2008), 43–56. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2008.003.