[1]
Białocerkiewicz, J. 2008. "Security Wall" na okupowanych terenach palestyńskich. Kilka uwag na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Studia Iuridica Toruniensia. 4, (grudz. 2008), 7–32. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2008.001.