[1]
Wąsiewski, G.J. 2006. Czy Polsce potrzebny jest Senat?. Studia Iuridica Toruniensia. 3, (Dec. 2006), 211–226. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2006.013.