[1]
Szabłowska, M. 2006. Ochrona dóbr osobistych pracownika z perspektywy europeizacji polskiego prawa pracy. Studia Iuridica Toruniensia. 3, (grudz. 2006), 179–200. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2006.011.