[1]
Leciak, M. 2006. Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania. Studia Iuridica Toruniensia. 3, (grudz. 2006), 125–140. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2006.008.