[1]
Bunikowski, D. 2006. Przepadek korzyści z przestępstwa - ujęcie kryminologiczne i historycznoprawne. Studia Iuridica Toruniensia. 3, (grudz. 2006), 21–42. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2006.002.