[1]
Olesińska, A. 2021. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa. Studia Iuridica Toruniensia. 29, (lis. 2021), 257–277. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2021.032.