[1]
Romaniuk, P. 2021. Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej. Studia Iuridica Toruniensia. 29, (lis. 2021), 351–368. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2021.036.