[1]
Zgoliński, I. 2021. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r., sygn. II AKa 292/19. Studia Iuridica Toruniensia. 29, (lis. 2021), 555–566. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2021.048.