[1]
Rutkowska, B. 2021. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17. Studia Iuridica Toruniensia. 28, (paź. 2021), 371–382. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2021.019.