[1]
Kabza, E. 2021. Problem zmiany nazwiska pasierba w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Studia Iuridica Toruniensia. 28, (paź. 2021), 83–98. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2021.005.