[1]
Łazarewicz, S. 2022. Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej. Studia Iuridica Toruniensia. 30, (wrz. 2022), 295–312. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2022.015.