[1]
Mielewczyk, D.D. 2021. Należyta staranność adwokata i radcy prawnego wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki prawniczej (analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego systemu prawnego). Studia Iuridica Toruniensia. 27, (lip. 2021), 229–248. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2020.029.