[1]
Mrówczyński, M. 2021. Zasadnicze cechy nowego modelu postępowań dotyczących niewypłacalności dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Studia Iuridica Toruniensia. 26, (maj 2021), 293–318. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2020.014.