[1]
Dudziec-Rzeszowska, W. 2021. Prawo odstąpienia podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Studia Iuridica Toruniensia. 26, (maj 2021), 125–146. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2020.006.