[1]
Dąbrowski, D. 2021. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika. Studia Iuridica Toruniensia. 26, (maj 2021), 107–124. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2020.005.