[1]
Drobot, J. 2020. Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16. Studia Iuridica Toruniensia. 25, (lip. 2020), 205–220. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2019.026.