[1]
Bączyk, M. 2020. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18. Studia Iuridica Toruniensia. 24, (sty. 2020), 317–328. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2019.015.