[1]
Wróbel, A. 2013. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. III KK 23/05. Studia Iuridica Toruniensia. 12, (cze. 2013), 265–272. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2013.013.