[1]
Liskowski, M. 2019. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Studia Iuridica Toruniensia. 22, (maj 2019), 169–188. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2018.009.