[1]
Zalewski, M.A. 2009. Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego. Studia Iuridica Toruniensia. 5, (Dec. 2009), 42–61. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2009.003.