[1]
Pniewska, M. 2010. Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim. Studia Iuridica Toruniensia. 6, (Jun. 2010), 182–206. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2010.008.