[1]
Bień-Kacała, A. 2010. Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.). Studia Iuridica Toruniensia. 7, (grudz. 2010), 90–104. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2010.014.