[1]
Kowalewski, E. 2010. Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń. Studia Iuridica Toruniensia. 7, (Dec. 2010), 5–23. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2010.010.