[1]
Peno, M. 2017. Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie. Studia Iuridica Toruniensia. 20, (grudz. 2017), 227–248. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2017.012.