[1]
Hrehorowicz, A. 2017. O jurydycznym ideale obywatelskości. Geneza nowożytnego rozumienia obywatelstwa. Studia Iuridica Toruniensia. 20, (grudz. 2017), 143–162. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2017.008.