[1]
Glinka, J. 2017. Przyczyny zaskarżania uchwał rad nadzorczych w spółkach kapitałowych – analiza porównawcza wadliwości korporacyjnych aktów woli w świetle przepisów k.s.h. i k.c. Studia Iuridica Toruniensia. 20, (grudz. 2017), 123–142. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2017.007.