[1]
Orzechowska, A. i Orzechowski, T. 2017. Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym. Studia Iuridica Toruniensia. 19, (mar. 2017), 257–272. DOI:https://doi.org/10.12775/SIT.2016.025.