O czasopiśmie

Silva Iaponicarum to kwartalnik japonistyczny wydawany przez polską japonistykę po angielsku i japońsku. Pierwszy zeszyt periodyku ukazał się we wrześniu 2004 roku i od tego czasu teksty publikowane są przy współpracy redaktorów z poznańskiej, toruńskiej, krakowskiej i warszawskiej japonistyki.
Głównym celem, dla którego periodyk został stworzony, jest publikacja wyników prac polskich i zagranicznych japonistów w Polsce i na świecie. Przyjmujemy do publikacji materiały w języku angielskim i japonskim oraz tłumaczenia tekstów japońskich na dowolny język docelowy.
Pod naszymi adresami oczekujemy na zgłoszenia nowych materiałów do publikacji. Z radością powitamy także komentarze naszych czytelników dotyczące zarówno formuły, jak i zawartości kwartalnika.