1.
DUC-HARADA, Patrycja. Editor’s preface. Silva Iaponicarum [online]. 1 sierpień 2021, nr 64-65, s. 9–10. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/34920.