1.
SKORCZEWSKI, Maciej. Kosowo, mit kosowski i jego recepcja. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 1 grudzień 2013, T. 48, s. 283–292. [udostępniono 3.12.2023]. DOI 10.12775/SDR.2013.13.