1.
KOMOŃSKI, Ernest. Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 1 grudzień 2013, T. 48, s. 231–239. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/SDR.2013.11.