1.
RUSIN, Bartłomiej. Lewis Namier a kwestia „linii Curzona” i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 1 grudzień 2013, T. 48, s. 95–116. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/SDR.2013.05.