1.
Recenzje. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 28 luty 2023, T. 57, nr 2, s. 219–228. [udostępniono 24.2.2024].