1.
GIEROWSKA-KAŁŁAUR, Joanna. „Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa organisty z Koźliszek i delegata na konferencję litewską w Wilnie w Septembrze R.P. 1917 spisany 3 XI 1917”. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 28 luty 2023, T. 57, nr 2, s. 193–217. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/SDR.2022.2.09.