1.
RUPASOW, Aleksandr I. Augustinas Voldemaras i stosunki radziecko-litewskie w latach 1926–1929. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 28 luty 2023, T. 57, nr 2, s. 61–76. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/SDR.2022.2.03.