1.
BIELICKI, Paweł. Stanowisko Rosji wobec Inicjatywy Trójmorza. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 10 październik 2022, T. 57, nr 1, s. 159–184. [udostępniono 29.3.2023]. DOI 10.12775/SDR.2022.1.08.