1.
BOĆKOWSKI, Daniel. Wytyczne dla autorów. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 1 sierpień 2021, T. 56, nr 1, s. 202–206. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/34901.