1.
EPSZTEIN, Jolanta. Zdzisław Askanas (1910–1974) – materials for a physician’s biography. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 17 listopad 2020, T. 55, nr 3, s. 143–171. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/SDR.2020.EN5.07.